Lindra dina klimakteriebesvär

Klimakteriet, eller övergångsåldern som det också kallas, är en naturlig del av att bli äldre. Både kvinnor och män genomgår dessa kroppsliga förändringar, som sammanfattningsvis innebär att nivåerna av könshormon sjunker i större omfattning. En övergångsålder upplevs alltså även av män, men symptomen blir oftast mer påtagliga hos kvinnor.

Vanligtvis inleds klimakteriet runt 45-55 år, men kan inträffa både tidigare och senare. Inträdesperioden är högst individuell, liksom hur länge perioden varar. Gemensamt är att klimakteriet inte dyker upp över en natt. Det är en process som ofta börjar flera år innan första symptomen, genom att äggproduktionen i äggstockarna gradvis minskar. Därför sjunker ofta kvinnors fertilitet efter 30, för att sedan avta i snabbare takt efter 35. För kvinnor innebär den kroppsliga hormonförändringen främst påverkan av östrogen och progesteron, och första tecknet brukar vara att mensen förändras. Blödningarna blir annorlunda eller oregelbundna. Vissa upplever dem som mindre, andra som rikligare. De kan dyka upp mer frekvent eller allt mer sällan. Dessa rubbningar pågår vanligtvis ända fram till menopausen.

Övergångsålder eller sjukdom?

75 % av alla kvinnor besväras av de fysiologiska förändringar som sker i kroppen vid klimakteriet, och ibland kan dessa stora förändringar upplevas skrämmande. Vissa klimakteriesymptom kännetecknar flera sjukdomar och det kan vara svårt att på egen hand komma till rätta med besvären. Överdrivna svettningar är ett vanligt klimakteriesymptom, samtidigt som upp till 3 % diagnostiseras med Hyperhidros vilket är en sjukdom som innebär överaktiva svettkörtlar. Även diabetes, sköldkörtelsjukdomar och lymfkörtelcancer kan uppträda på liknande sätt som klimakteriebesvär. Om du känner oro, kontakta en vårdcentral för en utredning. Sök också vård vid inkontinensbesvär eller svårigheter att kissa, om du upplever samlagssmärtor eller om du får en blödning ett år efter menopaus.

3 vanliga tecken och symptom

  • Humörsvängningar – Klimakteriet kan innebära förändringar i humör och sinnelag. Du kan exempelvis uppleva nedstämdhet, depression eller att tålamodet inte räcker till. Klimakteriet innebär ofta en hormonell berg- och dalbana med snabba, okontrollerade svängningar.
  • Svettningar och vallningar – När östrogenhalten förändras fungerar inte heller vår naturliga termostat på samma sätt. Att svettas ovanligt mycket är besvärligt, men inte bara kroppsligt utan även socialt. Nattliga svettningar kan även bidra till försämrad sömn.
  • Torra slemhinnor – Ett torrt underliv kan leda till såväl ökad infektionsrisk som till samlagssmärtor. Lokal östrogenbehandling, exempelvis genom kräm eller vagitorie, kan ofta hjälpa. Det finns även hormonfria varianter.